اخبار استانداری
قوانین و مقررات
نظرسنجی
دسترسی سریع
  •  اخبار
              
مطالب و محتوای سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
    
مدیر کل دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
علی اکبر شمسی پور
مدیر کل دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری
رزومه استاندار

Link group not found.
اخبار برگزیده