کارگروه تخصصی آموزش ، پژوهش ، فناوری و نوآوری استان با حضورمعاون توسعه مدیریت و منابع استاندار
کارگروه تخصصی آموزش ، پژوهش ، فناوری و نوآوری استان با حضورمعاون توسعه مدیریت و منابع استاندار
عکس:حمید همدان نژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۳۷

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی