بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری از دانشکده علوم قرآنی
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری از دانشکده علوم قرآنی
عکس:حمید همدان نژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۵۰

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی