کارگروه تخصصی آموزش،پژوهش،فناوری و نوآوری استان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
کارگروه تخصصی آموزش،پژوهش،فناوری و نوآوری استان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
عکس:حمید همدان نژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۶۴

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی