ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا با حضور استاندار خراسان شمالی
ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا با حضور استاندار خراسان شمالی
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۲۴۰

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی