بازدید دکتر بیگ زاده از دستگاه های اجرایی استان در راستای رصد و عملکرد محدودیت های جدید کرونا
بازدید دکتر بیگ زاده از دستگاه های اجرایی استان در راستای رصد و عملکرد محدودیت های جدید کرونا
عکس:حمید همدان نژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۱۲۱

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی